Bäckenvaricer  (som det heter på svenska) är ett väldigt underdiagnostiserat tillstånd och många läkare har inte ens hört talas om det. Det är dock väldigt omtvistat hurvidare PCS skapar smärta trots att de flesta blir nästan smärtfria efter en embolisering.

Då få kvinnor får diagnosen och många hamnar i stället mellan stolarna i vården så sprids heller inte kunskapen om PCS och på så vis minskar även chansen att få rätt diagnos och den hjälp som krävs.

Det är då kanske inte så konstigt att den förblir underdiagnostiserad och kvinnan får helt enkelt lära sig att leva med sin smärta.

 Vad kommer den av då?

Det man vet är att östrogen spelar en stor roll på veners elasticitet. Östrogenet i sig gör kärlen tunnare och vid en graviditet så har man en väldigt hög koncentration av östrogen. Tillsammans med en kropp som får en större blodvolym så ökas trycket i venerna.

Livmoderns tyngd och det växande barnet i magen ger även de ett ökat tryck mot bäckenet.

Tänk dig en graviditet som en ballong som du blåser upp

När du sen släpper ut luften ur ballongen så är den inte lika tjock och elastisk som innan. Om du gör om den proceduren flera gånger så blir den väldigt tunn. Det får symbolisera en multipara (gravid flera gånger)

Klaffarna stänger inte

När venen är lite slappare så stänger inte klaffen, som för blodet tillbaka från bäckenet och blodet blir då kvar i lilla bäckenet i stället. Det kan orsaka tyngd beroende på vart det är och en del får en tyngd i underlivet, bäckenbotten, hemorrojder, tryck mot urinblåsan eller tarmen.

Vad är det som gör ont?

Det är där de diagnostiska svårigheterna kommer in. En del kvinnor har varicer men har inte ont medans en del kvinnor har otroligt jobbiga smärtor som blir handikappande. Inte bara fysiskt men även psykiskt. 

Man tror att smärtan kan komma av stas-att de vidgade venerna trycker mot andra eller klämmer åt sig själv. Ungefär som när man ska ta blodprov eller ett blodtryck.

Smärtan kan även komma från inflammation inuti kärlet. Kroppens egen reaktion på att få bort stockningen.

Man har i forskning kunnat påvisa att kvinnor med symptomgivande varicer har en ökad mängd Prostaglandin i lilla bäckenet ( 6-keto-PGF1 alpha) Prostacyklin är ett Prostaglandin som verkar kärlvidgande och prostaglandinets uppgift är att skapa inflammationer. Frågan är dock oklar om prostglandinet har hjälpt till att skapa tillståndet PCS men man vet att kvinnor kan ha en ökad halt av detta, år efter en embolisering. ¹

Kanske är det den saken som gör att en del kvinnor får symptom och en del inte eller att prostaglandinet påverkar utbrottet av PCS.

¹Källhänvisning Prostaglandinets påverkan:  Ruifang W, et al. Prostaglandins. 1996.

Lennart Hahn. Med.Doktor, Docent, överläkare (Kvinnokliniken) Sahlgrenska, Östra Göteborg

Är den enda svenska läkare som har forskat och studerat fenomenet med kvinnlig bäckensmärta och just PCS närmare. Lennart har bl.a opererat med Richard Beard som är en av de största inom området och arbetar i London. Richards närmaste man är William Stone och han har skrivit lite nyare avhandlingar om PCS som är väldigt intressanta.

Lennart Hahn blev min räddning när det blev som tuffast. Han ledde mig på rätt spår och trodde på mig.

Här kan ni läsa Dr Hahns avhandling:

http://www.lakartidningen.se/OldPdfFiles/2001/22742.pdf

Flera namn på syndromet: Pelvic Venous Insufficiency (PVI), Ovarian vein Insufficiency (OVI), Pelvic venous congestion syndrome (PVCS) är några av dem.