Om man tittar på statistiken som jag fick av Socialstyrelsen här, så ser man att det är väldigt få. 78 patienter hade 2016 symptomgivande varicer varav 53 hade det som huvuddiagnos (jag är en av dessa 53)

2015 hade 102 st patienter det och 72 av dessa hade det som huvuddiagnos. Om man tänker på att alla de kvinnorna som finns här i statistiken har fått kämpat mellan 7-10 år på att få sin diagnos så kan ni förstå hur många det vore om informationen och kunskapen om PCS fanns.

Skulle det finnas Nationella riktlinjer för PCS som skulle i sin tur leda till att kvinnorna skulle få diagnos och behandling snabbare så skulle man kunna uppskatta siffran till 714-1020 kvinnor som skulle få den diagnosen varje år. Där ser man hur stort mörkertalet är.

Här nedan kan man se symptom på Endometrios

Här nedan några symptom på PCS